Η εταιρία ιδρύθηκε το 1974 και δραστηριοποιείται στον κλάδο του εμπορείου. Ειδικότερα ασχολείται με την επεξεργασία και τυποποίηση νωπών αγροτικών προϊόντων όπως πατάτα, καρπούζι , κρεμμύδι, λαχανικά και φρούτα. Προωθεί τα προϊόντα της τόσο στην εγχώρια αγορά αλλά και τα εξάγει σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο.

Το 2007 η εταιρεία μπήκε σε πρόγραμμα εκσυγχρονισμού με σκοπό να ανακαινίσει τις ήδη υπάρχον κτηριακές εγκαταστάσεις, να δημιουργήσει νέες σύγχρονες υποδομές, και να ανακαινίσει τις γραμμές συσκευασίας με την αγορά νέων αυτόματων μηχανημάτων. Κατόπιν πιστοποιήθηκε με HACCP & ΕΛΟΤ ΕΝ ISO22000:2005 ώστε να μπορεί να παρέχει διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων. Το 2017 πιστοποιήσαμε μεγάλο μέρος των προϊόντων μας με GLOBALGAP διασφαλίζοντας στον καταναλωτή ποιοτικά αγροτικά προϊόντα.